Návod

Obdélníky

Objevte, jak nakreslit a upravovat obdélník nebo čtverec.

Obdélníky

Kreslení obdélníku se provádí výběrem jeho dvou protilehlých vrcholů. Navíc v pomocném okně můžete určit konkrétní šířku a výšku tvaru. Můžete vybrat obě nebo pouze jednu z dimenzí. V prvním případě není třeba označovat druhý vrchol.

Atribut Dvojitá čára umožňuje vložit obdélník se stranami posunutými o danou vzdálenost od nakresleného obdélníku. Kladná hodnota vykreslí obdélník na vnější straně, záporná hodnota uvnitř.

Výplňové vzory umožňují šrafování nakresleného obdélníku. To osvobozuje návrháře od ručního zadání oblasti, která má být šrafován po nakreslení tvaru.