Návod

Mnohoúhelníky

Dozvěďte se, jak kreslit pravidelné a nepravidelné mnohoúhelníky.

Mnohoúhelníky

Kreslení mnohoúhelníků je stejné jako v případě lomených čár s tím rozdílem, že zde musíte označit alespoň 3 vrcholy. Každá strana může mít určitou délku nebo úhel.

Pravidelné mnohoúhelníky se kreslí vyznačením středu a poloměru kružnice opsané na mnohoúhelníku a zadáním počtu stran (od 3 do 99) a úhlu otáčení.

Pro všechny mnohoúhelníky můžete zapnout atribut dvojité čáry, abyste přidaly mnohoúhelník s rovnoběžnými stranami v zadané vzdálenosti. Je také možné šrafovat plochu mnohoúhelníku.