Kılavuz

Araçlar

Resmin çizilmesini ve projenin düzenlenmesini sağlayan ana araçları tanıyın.

Araçlar

Resim açılarak nesnelerin çizilmesini ve değiştirilmesini sağlayan tam araç setini kapsayan araç çubukları da açılır. Araçlar, konulara göre sekmelere bölündü: ana araçlar, boyutlandırma, konum. Ek olarak ekranın alt kısmında sayfa ve katman, renk, stil ve çizgi kalınlığı seçimi araçları bulunur.

Ana araçlar ögelerin seçilmesini, pano operasyonlarının yerine getirilmesini, ana şekillerin çizilmesini, metnin, resimlerin ve blokların yerleştirilmesini ve dönüşümlerin yapılmasını sağlar.

Boyutlandırma sekmesi boyutlandırma stillerinin düzenlenmesini ve boyut çizgilerinin çizilmesini sağlar. Çapraz, yata, dikey, referanslı ve sıralı boyutları arasında seçim yapabiliriz. Referans, açı boyutu, yarıçap ve çap yerleştirme fonksiyonları ve uzunluk ve alan ölçme araçları da mevcuttur.

Son sekme, nesne konumu düzenleme fonksiyonlarını içerir. Seçilmiş nesnelerin üstüne veya altına geçirilmesini, konumlarının, büyüklüklerinin ve mesafelerin dikey ve yatay olarak düzeltilmesini sağlar.