Návod

Nástroje

Objevte hlavní nástroje umožňující kreslení a úpravu návrhů.

Nástroje

Otevřením výkresu se zapnou panely nástrojů obsahující kompletní sadu nástrojů pro kreslení a úpravu objektů. Nástroje jsou rozděleny tematicky do záložek: základní nástroje, dimenzování, uspořádání. Navíc ve spodní části obrazovky můžete vidět nástroje pro výběr listu a vrstvy, barvy, stylu a tloušťky čáry.

Základní nástroje umožňují vybírat prvky, provádět operace se schránkou, kreslit základní tvary, vkládat text, výkresy a bloky a transformovat.

Karta dimenzování umožňuje upravovat styly dimenzování a kreslit dimenzovací čáry. Můžeme si vybrat z diagonálních, horizontálních, vertikálních, základních a sériových dimenzí. K dispozici jsou také funkce pro vkládání odkazu, rozměrů úhlu, poloměru a průměru, a také nástroje pro měření délky a plochy.

Poslední karta obsahuje funkce pro úpravu polohy objektů. Umožňuje přesunout vybrané objekty dopředu nebo dozadu, zarovnat polohu, velikost nebo vzdálenost svisle nebo vodorovně.