Návod

První kroky

Objevte rozhraní programu. Dozvěďte se, k čemu slouží jednotlivé nástroje a jak je používat.

První kroky

Pracovat v programu můžete začít ihned po registraci účtu. Po přihlášení nás uvítá panel správy výkresů, který umožňuje např. vytváření, otevírání nebo sdílení výkresů.

V horní části je vyhledávací lišta a ikony pro zakoupení předplatného, ​​změnu motivu (světlý/tmavý), přechod do nastavení a odhlášení. Levá část umožňuje seskupovat výkresy. Je to zvláště užitečné, když kreslíme hodně návrhů. Výkresy lze seskupit podle roku nebo tematicky.

Hlavní částí je seznam výkresů ve formě dlaždic. První dlaždice (modrá) se používá k vytváření nových výkresů. Další dlaždice jsou existující výkresy, které lze otevřít kliknutím. Každý výkres lze otevřít na samostatné kartě pomocí menu dostupného v pravém horním rohu dlaždice. Pomocí zmíněného menu lze také výkres sdílet nebo klonovat, jakož i změnit jeho název.