Inštrukcia

Prvé kroky

Zoznámte sa s rozhraním programu. Zistite, na čo slúžia rôzne nástroje a ako ich používať.

Prvé kroky

V programe môžete začať pracovať hneď po zaregistrovaní účtu. Po prihlásení vás privíta panel správy výkresov, ktorý okrem iného umožňuje vytvárať, otvárať alebo zdieľať výkresy.

V hornej časti sa nachádza vyhľadávací panel a ikony na zakúpenie predplatného, zmenu témy (svetlá/tmavá), prechod do nastavení a odhlásenie. Ľavá strana umožňuje zoskupovať výkresy. Je to užitočné najmä vtedy, ak kreslíte veľa projektov. Výkresy môžete zoskupovať podľa rokov alebo podľa tém.

Hlavnú časť tvorí zoznam výkresov vo forme dlaždíc. Prvá dlaždica (modrá) slúži na vytváranie nových výkresov. Ostatné dlaždice sú existujúce výkresy, ktoré možno otvoriť kliknutím. Každý výkres možno otvoriť na samostatnej karte pomocou ponuky dostupnej v pravom hornom rohu dlaždice. Pomocou tejto ponuky môžete výkres aj zdieľať alebo klonovať a premenovať.