Inštrukcia

Nástroje

Zoznámte sa s hlavnými nástrojmi na kreslenie a úpravu návrhu.

Nástroje

Otvorením výkresu sa aktivujú panely nástrojov, ktoré obsahujú kompletnú sadu nástrojov na kreslenie a úpravu objektov. Nástroje sú tematicky rozdelené do kariet: základné nástroje, kótovanie, polohovanie. Okrem toho sú v spodnej časti obrazovky viditeľné nástroje na výber listu a vrstvy, farby, štýlu a hrúbky čiary.

Základné nástroje umožňujú výber položiek, operácie so schránkou, kreslenie základných tvarov, vkladanie textu, obrázkov a blokov a transformácie.

Karta Kótovanie umožňuje upravovať štýly kótovania a kresliť kótovacie čiary. Môžete si vybrať medzi uhlopriečkami, vodorovnými, zvislými, základnými a sériovými rozmermi. K dispozícii sú aj funkcie na vloženie referenčného rozmeru, uhla, polomeru a priemeru, ako aj nástroje na meranie dĺžky a plochy.

Poslednou kartou sú funkcie na úpravu polohy objektov. Umožňuje presunúť vybrané objekty nahor alebo nadol, zarovnať polohu, veľkosť alebo vzdialenosť vertikálne alebo horizontálne.