Inštrukcia

Listy a vrstvy

Zistite, čo sú to hárky a vrstvy, ako ich vytvárať, upravovať a používať pri každodennej práci.

Listy a vrstvy

Projekty TechCAD môžu pozostávať zo samostatných listov a každý list môže mať rôzne používateľom definované vrstvy. To vám umožňuje udržiavať technickú dokumentáciu usporiadanú, najmä ak vytvárate rozsiahle a zložité výkresy.

Hárky sa používajú na samostatnú prezentáciu rôznych častí projektu. Napríklad v prípade výkresu budovy môžu byť pôdorys, pôdorys poschodia alebo výškový pohľad umiestnené na samostatných listoch. Prvky je možné presúvať medzi listami pomocou schránky.

Vrstvy, podobne ako v iných programoch CAD, umožňujú efektívnejšie kreslenie a tlač výkresov. Každá vrstva môže mať samostatnú farbu, štýl alebo hrúbku čiary. Možno ju tiež zneviditeľniť alebo vylúčiť z úprav (napr. aby slúžila ako podklad).