Instrukcja

Punkty, podział punktami

Sprawdź jak wstawić punkt lub podzielić odcinek.

Punkty, podział punktami

Punkty to najprosztszy z obiektów rysunku. W głównej mierze spełnia funkcję pomocniczą podczas rysowania. W przeciwieństwie do innych obiektów, jest zawszej tej samej wielkości, niezależnie od powiększenia czy skali wydruku i prócz koloru i współrzędnych, nie posiada innych atrybutów.

Oprócz pojedyńczych punktów, istnieje możliwość podziału określonego odcinka na równe części z pomocą narzędzia Punkty (podział). Podział punktami odbywa się poprzez wskazanie dwóch wierzchołków wyznaczających odcinek mający zostać podzielony na wskazaną przez użytkownika liczbę równych częsci.