Návod

Body, rozdělení po bodech

Objevte, jak vložit bod nebo rozdělit úsek.

Body, rozdělení po bodech

Body jsou nejjednoduššími objekty výkresu. Splňují především pomocnou funkci při kreslení. Na rozdíl od jiných objektů je bod vždy stejně velký bez ohledu na zvětšení či měřítko tisku, a kromě barvy a souřadnic nemá žádné další atributy.

Kromě jednotlivých bodů je možné pomocí nástroje Body (rozdělení) rozdělit konkrétní úsek na stejné části. Rozdělení po bodech se provádí vyznačením dvou vrcholů definujících úsek, který se má rozdělit na uživatelem určený počet stejných částí.