Návod

Vkládání textu

Objevte, jak správně vložit text s vybranými atributy.

Vkládání textu

Do výkresu můžete přidat libovolné textové prvky. Můžete vkládat jednotlivé symboly, slova nebo celé věty, dokonce i do více řádků. K dispozici máte 5 fontů: Outfit (výchozí), Roboto, Saria, Oswald a Mukta. Jedná se o speciálně vybrané fonty Google Fonts, které se od sebe výrazně liší a ve většině případů by měly být při návrhu dostačující.

Pro každý z výše uvedených fontů můžete použít osm tlouštěk (od tenké po velmi tlustou), zarovnání doleva, na střed nebo doprava. Můžete zadat libovolnou velikost textu a vodorovné měřítko. Text lze navíc umístit pod libovolným úhlem.