Kılavuz

Metin yerleştirme

Seçilmiş özelliklere sahip metni doğru yerleştirme şeklini öğrenin.

Metin yerleştirme

Resme istediğiniz metin ögelerini yerleştirebilirsiniz. Tek semboller, kelimeler veya birkaç satırda da bütün cümleler yerleştirebilirsiniz. 5 yazı tipi seçebilirsiniz: Outfit (varsayılan), Roboto, Saria, Oswald ve Mukta. Birbirinden çok farklı olan bu Google Fonts, çoğu durumda tasarım sürecinde yeterli olmalıdır.

Yukarıdaki her yazı tipi için (ince olandan çok kalın olana kadar) sekiz kalınlık ve sola, merkeze veya sağa yaslama uygulayabilirsiniz. Metnin istediğiniz büyüklüğünü ve yatay ölçeğini belirtebilirsiniz. Ayrıca metni istediğiniz açıda yerleştirebilirsiniz.