Inštrukcia

Vkladanie textu

Pozrite si, ako správne vložiť text s vybranými atribútmi.

Vkladanie textu

Do výkresu možno vložiť ľubovoľné textové prvky. Môžete vkladať jednotlivé symboly, slová alebo celé vety, a to aj na viacerých riadkoch. K dispozícii je 5 fontov: Outfit (predvolený), Roboto, Saria, Oswald a Mukta. Ide o špeciálne vybrané písma Google, ktoré sa od seba výrazne líšia a mali by vo väčšine prípadov pri navrhovaní postačovať.

Pre každé z uvedených písiem môžete použiť osem hrúbok (od tenkých po veľmi hrubé) a zarovnanie doľava, na stred alebo doprava. Pre text môžete určiť ľubovoľnú veľkosť a horizontálnu mierku. Okrem toho možno text umiestniť pod ľubovoľným uhlom.