Inštrukcia

Symboly a bloky

Zoznámte sa s nástrojom knižnice symbolov.

Symboly a bloky

Program obsahuje desiatky knižníc symbolov, ktoré sú k dispozícii bez ďalších poplatkov, pre oblasti stavebníctva a architektúry, sanitárnych a elektrických zariadení, priemyselnej automatizácie, organizácie dopravy a geodézie.

Používateľ si môže vybrať knižnice, ktoré potrebuje - nie je potrebné hľadať symboly vo všetkých dostupných knižniciach. Vďaka tomu je vkladanie symbolov do projektu intuitívne a rýchle.

Každý symbol vložený do projektu sa považuje za blok, ktorý možno rozdeliť na jednoduché prvky na úpravu a po zmene ho uložiť ako nový blok na ďalšie použitie.