Inštrukcia

Body, rozdelenie bodov

Zistite, ako vložiť bod alebo rozdeliť úsečku.

Body, rozdelenie bodov

Body sú najjednoduchšie objekty kreslenia. Slúžia najmä ako pomôcka pri kreslení. Na rozdiel od iných objektov majú vždy rovnakú veľkosť bez ohľadu na zväčšenie alebo mierku tlače a okrem farby a súradníc nemajú žiadne iné atribúty.

Okrem jednotlivých bodov je možné daný segment rozdeliť na rovnaké časti pomocou nástroja Body (delenie). Delenie sa vykoná označením dvoch vrcholov, ktoré definujú úsečku, ktorá sa má rozdeliť na niekoľko rovnakých častí.