Kılavuz

Noktalar, noktalarla bölme

Nokta yerleştirmeyi ve doğru parçasını bölmeyi öğrenin.

Noktalar, noktalarla bölme

Noktalar, bir resmin nesnelerinden en basit olanlarıdır. Bir nokta çizme süreci sırasında yardımcı bir rol oynar. Diğer nesneler olmadığı gibi, büyütmeden veya çıktı ölçeğinden bağımsız olarak onun büyüklüğü hep aynı; ayrıca renk ve koordinatlar hariç başka özellikleri yok.

Tek tek noktalar dışında bir doğru parçası Noktalar (bölme) aracı ile eşit kısımlara bölünebilir. Noktalar ile bölme, kullanıcı tarafından belirtilmiş olan sayıdaki eşit kısımlara bölünecek doğru parçası belirtilerek gerçekleştirilir.