Kılavuz

Raster resimler

Raster resim yerleştirmeyi öğrenin.

Raster resimler

TechCAD, PNG, JPG (JPEG), GIF ve TIF (TIFF) formatlarında yüksek çözünürlüğe sahip resimlerin (rasterlerin) yerleştirilmesini sağlar. Raster resimler yerleştirildikten sonra istendiği gibi döndürülebilir ve ölçeklenebilir, dolayısıyla yardımcı arka planlar olarak idealdir.

Yüksek çözünürlüğe sahip dosyalar durumunda rasterler daha küçük parçalara bölündüğü için çalışma daha verimli olur. Program, birkaç on bin piksel boyutlarındaki ve 1 GB’a kadar büyüklüğündeki dosya destekleyebilir. Oysa, satın alınmış abonelikten kaynaklanan kısıtlamaları unutmayıp kullanılmamış rasterleri silmek gerekir.