Εντολή

Εικόνες ράστερ

Μάθετε πώς να εισάγετε μια εικόνα ράστερ.

Εικόνες ράστερ

Το TechCAD σάς επιτρέπει να εισάγετε φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης (ράστερ) σε μορφές PNG, JPG (JPEG), GIF και TIF (TIFF). Μετά την εισαγωγή, οι εικόνες ράστερ μπορούν να περιστραφούν και να κλιμακωθούν ελεύθερα, καθιστώντας τις τέλειες ως βοηθητικά φόντο.

Στην περίπτωση αρχείων υψηλής ανάλυσης, τα ράστερ χωρίζονται σε μικρότερα τμήματα, γεγονός που επιτρέπει την αποτελεσματική εργασία. Το πρόγραμμα είναι σε θέση να χειρίζεται αρχεία με μεγέθη αρκετών δεκάδων χιλιάδων pixel (πλάτος και ύψος) και έως 1 GB. Ωστόσο, θα πρέπει να θυμάστε τους περιορισμούς που προκύπτουν από την αγορασμένη συνδρομή και να διαγράψετε τα αχρησιμοποίητα ράστερ.