Návod

Rastrové obrázky

Dozvěďte se, jak vložit rastrový obrázek.

Rastrové obrázky

TechCAD umožňuje vkládat fotografie (rastry) ve vysokém rozlišení ve formátech PNG, JPG (JPEG), GIF a TIF (TIFF). Po vložení lze rastrové obrázky libovolně otáčet a měnit jejich měřítko, takže jsou skvělé jako pomocná pozadí.

V případě souborů s vysokým rozlišením jsou rastry rozděleny na menší fragmenty, což umožňuje efektivní práci. Program je schopen pracovat se soubory o velikosti několika desítek tisíc pixelů (šířka a výška) a do 1 GB. Měli byste však pamatovat na omezení vyplývající ze zakoupeného předplatného a nepoužívané rastry smazat.