Návod

Symboly a bloky

Objevte nástroj pro podporu knihovny symbolů.

Symboly a bloky

Program má několik desítek knihoven symbolů z oblasti stavebnictví a architektury, sanitárních a elektrických instalací, průmyslové automatizace, organizace silničního provozu a geodetického průmyslu, které jsou k dispozici bez dalších poplatků.

Uživatel si může vybrat knihovny, které potřebuje – není třeba hledat symboly mezi všemi dostupnými knihovnami. Díky tomu je vkládání symbolů do návrhu intuitivní a rychlé.

S každým symbolem vloženým do návrhu se zachází jako s blokem, který lze rozložit na jednoduché prvky pro úpravy a po změnách uložit jako nový blok pro budoucí použití.