Εντολή

Σύμβολα και μπλοκ

Εξερευνήστε το εργαλείο βιβλιοθήκης συμβόλων.

Σύμβολα και μπλοκ

Το πρόγραμμα διαθέτει αρκετές δεκάδες βιβλιοθήκες συμβόλων από τις βιομηχανίες κατασκευών και αρχιτεκτονικής, εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικούς αυτοματισμούς, οργάνωση οδικής κυκλοφορίας και τοπογραφικές βιομηχανίες, που διατίθενται χωρίς επιπλέον χρέωση.

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τις βιβλιοθήκες που χρειάζεται - δεν χρειάζεται να αναζητήσει σύμβολα ανάμεσα σε όλες τις διαθέσιμες βιβλιοθήκες. Αυτό καθιστά την εισαγωγή συμβόλων στο έργο διαισθητική και γρήγορη.

Κάθε σύμβολο που εισάγεται στο έργο αντιμετωπίζεται ως ένα μπλοκ που μπορεί να αναλυθεί σε απλά στοιχεία για τροποποίηση και, μετά από αλλαγές, να αποθηκευτεί ως νέο μπλοκ για μελλοντική χρήση.