Εντολή

Πόντοι, διαίρεση με σημεία

Ελέγξτε πώς να εισαγάγετε ένα σημείο ή να διαιρέσετε ένα τμήμα.

Πόντοι, διαίρεση με σημεία

Τα σημεία είναι τα πιο απλά αντικείμενα σχεδίασης. Εξυπηρετεί κυρίως μια βοηθητική λειτουργία κατά το σχέδιο. Σε αντίθεση με άλλα αντικείμενα, έχει πάντα το ίδιο μέγεθος, ανεξάρτητα από τη μεγέθυνση ή την κλίμακα εκτύπωσης, και εκτός από το χρώμα και τις συντεταγμένες, δεν έχει άλλες ιδιότητες.

Εκτός από μεμονωμένα σημεία, είναι δυνατό να διαιρέσετε ένα συγκεκριμένο τμήμα σε ίσα μέρη χρησιμοποιώντας το εργαλείο Points (division). Η διαίρεση με σημεία γίνεται υποδεικνύοντας δύο κορυφές που ορίζουν το τμήμα που θα διαιρεθεί στον αριθμό των ίσων μερών που υποδεικνύεται από τον χρήστη.